MOBIEL                INTRODUCTIE 


PROGRAMMA 2023     


GEBOUW     


INTERIEUR     


ORGEL     


GRAFMONUMENT     


VERHUUR    


COMMISSIE     


RELATIES     


E-MAIL     


     
       NIEUWS   


       word donateur   


          
  Privacy-
  verklaringEEN BEELDBEPALEND MONUMENT        

                                                                           
Oosthuizen ligt aan de Beemster Ringvaart, zo’n
twintig kilometer boven Amsterdam. Het bezit een
prachtige gotische kruiskerk, de Grote Kerk, aan
de Raadhuisstraat 61. Deze kerk met het fraaie
kruisingstorentje met opengewerkte peerspits
bepaalt al vijf eeuwen het silhouet van Oosthuizen.

Twee topstukken bevinden zich in deze kerk. Het
18de-eeuwse praalgraf van François van Bredehoff
(1648-1721) gemaakt door de Antwerpse
beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheidt sr.
En natuurlijk het orgel met pijpwerk en kas uit de
15e eeuw. Met zijn middentoonstemming en
weerbarstige klank behoort dit instrument tot een
van de meest bijzondere orgels in Nederland.

Het koor en het zuidelijke transept, het marmeren
grafmonument en het orgel zijn begin 2000
gerestaureerd.

De kerk is monumentaal en museaal en leent zich
dan ook uitstekend voor concerten*, symposia en
exposities. Ook deze kerk is officieel aangewezen
als trouwlocatie.

*Try-outs en repetities zijn, ev met gebruik van het
orgel, mogelijk tegen een zeer redelijke vergoeding.
 Raadhuisstraat 61  1474 HJ  Oosthuizen  
                                                                                                                          Bezichtiging tijdens openingsuren (zie "PROGRAMMA")        
                                                                                                                          en op afspraak via            info@grotekerk-oosthuizen.nl. 
                                    
                                                                                                                     
   In 1982 is dit kerkgebouw, samen met de kerken in Beets, Kwadijk en Oudendijk, door de Hervormde Gemeente
    overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken. (www.oudehollandsekerken.nl).

    De Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk maakt voor haar Diensten regelmatig gebruik van deze kerken.

    Inlichtingen hierover via  www.pknzeevangenoudendijk.nl.        

    Volg ons op facebook:      Grote Kerk Oosthuizen | Facebook