<<< terug

      GROTE KERK OOSTHUIZEN

       HET PRAALGRAF VAN
   FRANÇOIS VAN BREDEHOFF
  Oosthuizen was vanaf 1292 een vrije
heerlijkheid met een eigen bestuur en
eigen rechtspraak. Vele beroemde
geslachten bestierden het gebied, waar-
onder de regentenfamilie Van Bredehoff.

Francois van Bredehoff (1643-1721)
bekleedde verscheidene functies. Zo
was hij behalve heer van Oosthuizen
ook burgemeester van Hoorn en
bewindhebber van de VOC aldaar.

Aan deze Francois dankt de Oosthuizer
kerk een van haar topstukken, het in
zwart en wit marmer uitgevoerde,
18e eeuwse praalgraf.
Het barokke monument is vervaardigd
door de Antwerpse beeldhouwer
Jan Pieter van Baurscheit sr.De sculptuur en architectuur zijn van
een grote schoonheid. Op het deksel
van de sarcofaag zien we de godin
Minerva, die een medaillon
met het portret van de overledene
vasthoudt. Ter weerszijden van het
monument hangen rouwborden van
Van Bredehoff en ziin echtgenotes.Rouwkas van Machteld van de Graeff,
derde vrouw van Fr. van Bredehoff