.....................................

INTRODUCTIE     


PROGRAMMA 2023     


GEBOUW


INTERIEUR     


ORGEL     


GRAFMONUMENT     


VERHUUR    


COMMISSIE     


LINKS     
ONTSTAAN
Lang voor de bouw van deze kerk moet op dezelfde plaats reeds een kerk gestaan
hebben. De beslissing tot het vernieuwen van de kerk moet genomen zijn door
Maria van Sevenbergen. Zij trad in 1476 in de rechten van de in dat jaar overleden
ambachtsheer Joost van Strijen. Het koor en het transept kwamen gereed in het jaar 1511,
het schip in 1518. 
Rond 1575 kwam de van oorsprong rooms-katholieke (St. Nicolaas ?) kerk in
gereformeerde handen. Van een beeldenstorm is te Oosthuizen niets bekend,
maar de inrichting van het interieur werd wel belangrijk gewijzigd. Zo werd bv het
altaar verwijderd en het orgel buiten dienst gesteld.

PLATTEGROND
De vorm van de kerk is die van een kruiskerk zonder zijbeuken. Deze plattegrond is
karakteristiek voor de gotiek van de kustprovincies, met name van Noord-Holland.
De behoefte aan een kerk met meerdere altaren en het gebrek aan middelen om een
meerbeukige kerk te bouwen heeft dit type waarschijnlijk doen ontstaan.

EXTERIEUR
De kerk is een bakstenen gebouw met zware, eensversneden steunberen. Het is een
laat-gotische, éénbeukige kerk. Koor, dwarspanden en schip hebben ongeveer dezelfde
lengte. Het gebouw is getooid met een open, achtkantig torentje met peervormige
bekroning. De klok daarin werd in 1511 door Gerhardus van Wou gegoten. Het
kruisingstorentje, een z.g. dakruiter, gaat door voor het oudste exemplaar in ons land.
Opvallend aan de westgevel is de zonnewijzer.  Volgens de Zonnewijzerkring is dit de
sierlijkste en meest aparte zonnewijzer van alle kerken in Nederland. De vermoedelijke
maker is Jacob Oostwout (1714-1784). Op de horizonlijn is, ook zonder zon, te zien
hoe laat de zon ondergaat in Oosthuizen, het hele jaar door. De tekst: Fugit Hora betekent:
"de tijd vliedt heen". Bijzonder is de plaatsing van een zonnewijzer aan de westzijde.
De westgevel was oorspronkelijk voorzien van een hoogopgaande monumentale
vensternis, geflankeerd door kleine spitsboognissen. Deze indeling is aan de binnenzijde
nog te zien. In de 17de of 18de eeuw is de gevel echter glad beklampt.

Zonnewijzer
14 juli, 13.12 uur locale tijd.
De gouden lijnen geven de uren aan; een
inkeping in de brug geeft een lichtvlekje (zie pijl)
dat langs lijnen van de dierenriem loopt