;

VRIENDEN VAN DE GROTE KERK OOSTHUIZEN

Al vijf eeuwen bepaalt de Grote Kerk  het silhouet van Oosthuizen. De kerk ligt op een unieke plek op de overgang
van de droogmakerij de Beemster en het oude land van de Zeevang. Niet alleen de situering is bijzonder, maar ook
het interieur met o.a. het grafmonument van François van Bredehoff en een van de oudste orgels van Noordwest Europa.
De gotische kruiskerk, oorspronkelijk als rooms-katholieke kerk gebouwd, is sinds de Reformatie een Hervormde Kerk;
in 1982 is het gebouw overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken.

De plaatselijke commissie zet zich in voor het behoud van de de Grote Kerk als cultureel erfgoed en stimuleert het
waardig en zinvol gebruik ervan door het organiseren van tentoonstellingen, concerten en voorstellingen
.

Maar dit erfgoed moet wel goed onderhouden worden, wilt u er van blijven genieten.
Daarom is er een kring van vrienden, die de Grote Kerk materieel en immaterieel steunen.

Wij nodigen ook u uit Vriend van de Grote Kerk te worden.

 Als Vriend van de Grote Kerk bieden wij u:
♦    onze inzet om een markant gebouw te behouden en te gebruiken;
♦    uitnodigingen voor de openingen van onze tentoonstellingen;
♦    informatie over de overige activiteiten;
♦    korting op de toegang tot de concerten
en voorstellingen.
        
Een Vriend van de Grote Kerk draagt minimaal 20 euro per jaar bij;
een hoger bedrag is uiteraard zeer welkom.

( gaarne overmaken naar bankrekening   NL18RABO0367320398    ten name van SOHK/Oosthuizen )


klik  HIER   voor het aanmeldformulier 

Bij voorbaat onze hartelijke dank.


terug                            activiteiten